Midlertidig gratis parkering

Fra mandag 20. april er det to timers gratis parkering på de kommunale parkeringsplassene i Asker sentrum og Holmsbu. Ordningen gjelder frem til 31. august.

Bilde av skilt for pakerng

Bakgrunnen er at handelsstanden opplever en nedgang i antall besøkende på grunn av Korona.  Formannskapet vedtok derfor 14. april at det blir midlertidig gratis parkering som et bidrag for å bedre situasjonen. 

Se på skilt - ikke alle plasser er omfattet

Kommunen vil endre skiltingen der det blir to timers gratis parkering, men det er viktig at innbyggerne er oppmerksomme og retter seg etter gjeldende skilt ved parkeringsplassene i kommunen. Det er mange private parkeringsplasser i Asker kommune som ikke omfattes av ordningen.

For å få en god rotasjon av besøkende, er tiden man kan stå parkert gratis begrenset til tre timer. I Holmsbu er det krav om bruk av urskive.

Ordningen omfatter altså de kommunale parkeringsplassene i Asker sentrum og Holmsbu. I de øvrige tettstedene i kommunen er det ikke kommunale parkeringsplasser, og derfor gjelder ikke ordningen der.