17. februar: Status kriseledelsen

Status smittesituasjonen ble gjennomgått, og ny ukesrapport ble lagt fram i kriseledelsesmøtet i dag.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune utarbeider ukentlige rapporter med statistikk og vurderinger knyttet til covid-19-situasjonen. Hovedpunkter fra rapporten for uke 6:

  • I Asker kommune er det ble meldt 81 nye tilfeller av covid-19 i uke 5 og 6, som er noe høyere enn antall tilfeller i uke 3 og 4 (61).
  • Blant de 81 meldte tilfellene har 90 prosent kjent smittested og 10 prosent har ukjent smittested.
  • I uke 5 har ca. 1900 personer i Asker testet seg for covid-19, noe som er omtrent samme nivå som uken før.
  • Andel av personer som testet seg i uke 6 som fikk påvist covid-19 var 1,3 prosent, noe som var en nedgang fra 2,3 prosent uken før.
  • Det er gjort 3388 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, noe som er ca. 500 flere enn i uke 3 og 4 (2875).
  • Av personer som er folkeregistret i Asker, så er det 3106 personer som har fått dose 1 og 927 personer som har fått dose 2.
  • Asker kommune vurderes å være på risikonivå 3 med mulighet for utvikling til nivå 4.

Nasjonale og lokale smitteverntiltak i Asker

Asker kommune har siden 2. februar vært omfattet av strenge nasjonale smitteverntiltak som en del av ringsystemet i Osloregionen. Regjeringen besluttet 16. februar å avvikle ringsystemet med virkning fra 18. februar.

Som en følge av endringene i den nasjonale covid-19-forskriften, skal formannskapet i ekstraordinært møte 17. februar behandle sak om nasjonale og lokale smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.