17. september: Oppdatering smitte i tilknytning til kommunale institusjoner

Vi har fått påvist enkelttilfeller med smitte av covid-19 ved følgende skoler, barnehager og institusjoner i Asker i uke 37, t.o.m. 17. 09:

Videregående skoler : 25 smittetilfeller totalt

 • Asker videregående skole
 • Nesbru videregående skole
 • Bleiker videregående skole
 • Røyken videregående skole
 • Holmen videregående skole

Ungdomsskoler: 19 smittetilfeller totalt

 • Torstad ungdomsskole
 • Slemmestad ungdomsskole
 • Borgen ungdomsskole
 • Solvang ungdomsskole
 • Landøya ungdomsskole
 • Tofte ungdomsskole

Barneskoler: 35 smittetilfeller totalt

 • Hofstad barneskole
 • Vardåsen barneskole
 • Blakstad barneskole
 • Steinerskolen barneskole
 • Tofte barneskole
 • Vollen Montessori barneskole
 • Bondi barenskole
 • Sydskogen barneskole
 • Hvalstad barneskole
 • Solberg barneskole

Barnehager: 2 smittetilfeller totalt

 • Risenga barnehage
 • Guldspurven barnehage

Institusjoner/bofellesskap: ingen smittetilfeller