18. juni: En halv million til ekstraordinære aktiviteter for barn og unge

Asker kommune ønsker å gi et godt aktivitetstilbud til barn og unge i sommer og setter av en halv million kroner ekstra til formålet.

- Koronapandemien preger mange, men kanskje spesielt barn og unge som har mistet flere fritids- og ferietilbud på kort tid. Selv om samfunnet gjenåpner, og vi gradvis går tilbake til en mer normal hverdag, er det nå flere som kanskje ikke har mulighet til å delta på viktige, sosiale arenaer. Det er derfor viktig at vi som kommune bidrar med det vi kan for å legge til rette for at flest mulig kan ha noe å glede seg til i en tid som er ekstra krevende for mange, sier ordfører i Asker, Lene Conradi.

I samarbeid med andre aktører, ønsker Asker kommune å gi et mangfoldig aktivitetstilbud til barn og unge i hele den nye storkommunen i sommer. Tirsdag 16. juni vedtok formannskapet å sette av 500 000 kroner til ekstraordinære sommertilbud, i tillegg til de mange tilbudene som allerede er finansiert gjennom budsjettet.

- Denne sommeren blir annerledes for mange, og de aller fleste av oss kommer til å feriere i Norge. Vi ønsker at barn og unge i Asker skal kunne finne gode sommeraktiviteter gjennom hele sommeren og i hele den nye kommunen. Det er også viktig at aktivitetene er gratis. Målet vårt er å skape mest mulig aktivitet for flest mulig barn og unge i eget nærmiljø, forteller Conradi.

Full oversikt på Aktiv i Asker

Asker kommune har en rekke tilbud til barn og unge i sommerferien som en del av det ordinære tjenestetilbudet. Dette gjelder blant annet fritidsklubber, bibliotek, innbyggertorg og svømmehaller som holder helt eller delvis åpent i sommer. I tillegg finnes det en rekke tilbud i regi av ideelle organisasjoner og private aktører.

- Vi har en egen aktivitetskalender på nett «Aktiv i Asker». Den gir en god oversikt over de ulike tilbudene innen idrett, kultur og frivillighet som finnes i kommunen til enhver tid. Alt fra ulike sommercamper og idrettsleire til enkeltaktiviteter som gårds- og museumsbesøk, og ikke minst  gratisaktiviteter som konserter og morsomme aktivitetsdager forskjellige steder i Asker. Aktivitetskalenderen oppdateres fortløpende av både frivillige, private og kommunale aktører, så det gjelder å følge med, forteller direktør for medborgerskap i Asker, Kristin Felde. 

I tillegg har kommunen en egen Aktiv i Asker-app (AiA-appen). Den fungerer også som en betalingsløsning der barn og unge kan få rabatterte eller subsidierte billetter til ulike aktiviteter.

Kontakt oss

Vi har mange aktiviteter for barn og unge i sommer. Kjenner du noen som går inn i sommerferien uten aktivitetstilbud og/eller uten ressurser til å være med, så ta gjerne kontakt med Heidi Merete Johansen i Asker idrettsråd på tlf.: 482 99 887 eller e-post: eller med Mari Ugland Andresen i Asker kommune på tlf: 958 714 53 eller e-post: .

Gratis utlån av idretts- og fritidsutstyr 

500 000 kroner som ble satt av til ekstraordinære sommertilbud skal gå til sommeråpne idrettshaller samt til å holde BUA sine utlånsordninger lengre åpne flere steder i kommunen. BUA er en nasjonal forening som ønsker å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge gjennom gratis utlån av idretts- og fritidsutstyr. Asker idrettsråd har ansvaret for drift av utlånsordningene i Asker. I tillegg skal midlene finansiere to ambulerende utstyrshengere som skal tas med rundt i hele kommunen for å skape aktivitet i nærmiljøene.

- Tiltaket vil bidra til å skape aktivitet i alle deler av kommunen, samt bidra til at flere barn og unge får prøve flere og mer varierte aktiviteter. Tilbudet kan også bidra til å stimulere til at flere barn og unge vil delta i varige organiserte fritidsaktiviteter, samtidig som flere får arbeidserfaring som aktivitetsledere, sier Felde.

Sommeråpne idrettshaller

Kommunen ønsker også å stille sju idrettshaller til disposisjon for frivilligheten for å skape gode møteplasser og aktiviteter for barn og unge i sommer. Dette gjelder Holmen turnhall, Vollen idrettshall, midlertidig hall på Drengsrud, Midtbygdahallen, Tofte flerbrukshall, ROS Arena og Sætrehallen.

- Forutsetningen er at Asker idrettsråd utarbeider aktivitetsplaner som sikrer aktivitet i idrettshallene i den aktuelle tidsperioden. Vi står for tilsyn, renhold og teknisk drift av våre egne haller, mens vi gir tilskudd til de to hallene som er privat eide, sier Felde.