18. mai: Status fra kriseledelsen

Oppheving av forskrift om stengning av campingplasser, gjestehavner og felles servicebygg

Asker kommune vedtok 27. mars forskrift om stengning av campingplasser, gjestehavner og felles servicebygg for å begrense smittespredningen. Det ble 27. april gjort endringer i forskriften som innebærer at campingplasser kan holdes åpne for gjester med faste plasser (årsleieplasser), og at toalettanlegg på campingplasser og toaletter for allmennheten (friluftstoaletter mv.) kan holdes åpne.

Med bakgrunn i de gode erfaringene med åpning av campingplassene for faste gjester, samt den generelle gjenåpningen av samfunnet, har kriseledelsen med virkning fra dags dato besluttet å oppheve forskriften om stengning av campingplasser, gjestehavner og felles servicebygg. Det betyr at campingplassene også kan åpne for døgngjester. Det forutsettes at nasjonale smittevernbestemmelser, samt nasjonale føringer knyttet til dusj- og badeanlegg i tilknytning til campingplassene, overholdes.

Gjenåpning av idretts-SFO i regi av idrettslagene

Asker kommune tilbyr to ulike typer idretts-SFO som en del av skolefritidsordningen: Den ene ordningen gjennomføres i kommunens egen regi, med kommunalt ansatte og i kommunens lokaler/gymnastikksaler. Den andre ordningen gjennomføres i regi av lokale idrettslag og med idrettslagenes personellressurser, enten i idrettslagenes egne lokaler eller i kommunens lokaler/gymnastikksaler.

Idretts-SFO i kommunal regi gjenåpnet i forbindelse med gjenåpning av skolefritidsordningen 27. april, men med et noe begrenset tilbud. Kriseledelsen har i dag besluttet at idretts-SFO i regi av lokale idrettslag kan gjenåpne med virkning fra dags dato, under forutsetning av at aktivitetene gjennomføres i lokaler som ikke benyttes av skolene til undervisning. Det forutsettes videre at nasjonale smittevernregler overholdes, og at idrettslagene følger veileder fra Norges idrettsforbund.