Rekordmange tester seg i Asker

Siste døgn var det 937 innbyggere som testet seg i Asker. Det er ny rekord. Smittetallene er fortsatt høye.

- Vi ønsker at folk skal teste seg - selv ved svake symptomer. Vi har de siste dagene klart å teste rekordmange, og vi vil berømme den jobben Koronaklinikken gjør og har gjort over lang tid. Vi vil fortsatt oppfordre folk til å teste seg, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Hun understreker at det nok er en sammenheng mellom høye testtall og høye smittetall. Samtidig legger hun vekt på at også Asker-samfunnet nå med stor sannsynlighet er inne i en tredje smittebølge. Kommunen har kapasitet til økt testing i dag og jobber kontinuerlig med å sikre testkapasitet.

Strenge tiltak

Asker følger nå de strenge nasjonale smittverntiltakene som regjeringen innførte for Viken fylke 16. mars.

- Utviklingen de siste dagene tyder på at vi er inne i en tredje smittebølge. Vi må dessverre forvente at tallene vil holde seg høye de nærmeste dagene. Vi ser at de strenge tiltakene som ble innført fra regjeringens side denne uken, er helt nødvendig for å forsøke å få kontroll på smitteutviklingen, sier Grepp.

Tiltak i skolen

Når det gjelder skolene, følger kommunen anbefalinger fra FHI, og har satt videregående skoler og ungdomskoler på rødt tiltaksnivå. Barneskoler settes i neste uke på rødt tiltaksnivå fra førstkommende mandag og frem til påske.

Ved store utbrudd stenges skoler, og elevene får hjemmeundervisning. FHI anbefaler generelt om å ikke stenge skoler.

- Vi følger situasjonen i samfunnet og i skolene tett, og gjør løpende vurderinger. Vi følger FHI sine anbefalinger og legger disse til grunn når vi vurderer tiltaksnivå i oppvekstsektoren. Samtidig må vi vurdere situasjonen på den enkelte skole. Det er alltid en vurdering mellom smittevern og de langsiktige effektene av nedstenging, sier Grepp.

To skoler i Asker har nå blitt pålagt hjemmeundervisning - Landøya ungdomsskole og Røyken videregående skole - på grunn av økt smittetrykk der. 

- Vi gjør løpende vurderinger på hver skole når det oppstår utbrudd. På Landøya ungdomsskole og Røyken videregående skole er situasjonen slik at vi har bedt om at man gjennomfører hjemmeundervisning for en kortere periode for å få oversikt over situasjonen ved den enkelte skolen, sier Grepp.

Nasjonale råd og veiledere

Kommunen følger de nasjonale veilederne som er utarbeidet av FHI, hvor det blant annet er tilrettelagt for å stenge en skole for å kartlegge et eventuelt smitteutbrudd.

Se FHI sin anbefaling om smittenivå i skoler og barnehager.