18. september: Status etter kriseledelsens møte

På agendaen stod bl.a. nåværende smittesituasjon i Asker og evaluering av kommunens koronakrisehåndtering.

Kriseledelsen følger smittesituasjonen tett og registrer at det er et økende antall smittede personer i Asker, noe som også fører til økende antall i karantene. Per 17. september er det i alt 249 smittede i Asker, hvorav sju det siste døgnet og til sammen 16 siste uke. Den siste tiden er det også oppstått smitte hos enkeltpersoner knyttet til skoler og barnehager.

Mer om smitte ved Furuly barnehage kan leses om her.
Det er også registrert smitte ved Tofte ungdomsskole og Arnestad barneskole

Kommunen er godt forberedt på økende smitte i samfunnet, også ved ulike virksomheter. Kommuneoverlegen mener vi fortsatt har god oversikt over situasjonen, men følger denne nøye i tiden framover.

Kommuneoverlegen minner om at det er viktig at foreldre følger med og tar kontakt med koronatelefonen dersom de opplever symptomer hos barn på nyoppstått luftveisinfeksjon. Kommuneoverlegen gjør også oppmerksom på at særlig hos barn kan symptomer på Covid-19 være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner.

Kommunen viser for øvrig til smitteutviklingen i samfunnet, og oppfordrer befolkningen til å overholde de generelle smittevernreglene, da smitte kan oppstå hvor som helst. Hvem som helst kan bli smittet med korona, og det er viktig å understreke at vi må alle støtte hverandre gjennom pandemien.

Kriseledelsen har igangsatt evaluering av kommunens koronakrisehåndtering. Opplegget for underveisevalueringen ble presentert av PWC som fokuserer på utvalgte temaer som vil bli belyst løpende og i en endelig sluttrapport i løpet av våren 2021.