19. april: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen mandag 19. april 2021.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 2 258 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 102 nye smittetilfeller og 1 867 personer er testet ved koronaklinikken.

Smittetallene er fortsatt høye, men Asker kommune har nå en nedadgående smittetrend.

Smitteverntiltak i Viken fylke

Regjeringen vedtok med virkning fra 11. april å innføre strenge regionale tiltak i Viken fylke. Tiltakene er i tråd med tiltaksnivå A i den nasjonale covid-19-forskriften. Gjeldende forskrift for Asker kommune gjelder frem til og med 25. april.

Asker kommune er invitert til møte med statsforvalteren i Oslo og Viken i morgen (tirsdag 20. april) for å drøfte smitteverntiltak i fylket etter 25. april.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på risikonivå 4.