19. januar: Åpner opp for barne- og ungdomsaktivitet

Strenge smittevernregler videreføres i Asker, men fra 20. januar er det tillatt for barn og unge å drive idrett, kultur- og fritidsaktiviteter inne og ute.

Asker kommune følger i all hovedsak nasjonale regler og anbefalinger. Regjeringen letter på noen smittevernregler, spesielt rettet mot barn og unge. For idrett, kultur og fritidsaktiviteter i Asker innebærer dette fra og med onsdag 20. januar:

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter, både inne og ute. Kommuneoverlegen anbefaler at en fortsatt holder én meter avstand, da smittetrykket fortsatt er betydelig forhøyet i vårt område. Det anbefales, så langt som mulig, å ha faste trenings-/øvingsgrupper, gjerne følge skolekohorter, for å unngå flere kontaktflater enn nødvendig.
  • For barn og unge kan ordinær aktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner må fortsatt utsettes.
  • Idrettshallene åpnes for aktiviteter for barn og ungdom med virkning fra og med onsdag 20. januar. Smittevernreglene må følges.
  • Svømmetrening og svømmekurs for barn og unge under 20 år er tillatt, men svømmehallene er fortsatt stengt for publikum og trening for voksne. Dette er vedtatt i forskrift og gjelder inntil videre.
  • SFO-lignende tilbud i privat regi/organisasjoner følger til enhver tid nivået i barneskolene i Asker. Det anbefales en streng gjennomføring på gult nivå.
  • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand. 
  • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Regjeringen har bedt Norges idrettsforbund om å koordinere dette med særforbundene.
  • I Asker er det forskriftsfestet (lovpålagt) for voksne over 12 år å bruke munnbind, når det ikke er mulig å holde en meter avstand utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer. De som trener eller utøver fysisk aktivitet er unntatt. Så lenge vi har forhøyet smitte i Asker slik som nå, anbefaler kommuneoverlegen at trenerne bruker munnbind. Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak, men kommer i tillegg.  

Fortsatt viktig å følge smittevernreglene

- Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for å skjerme barn og unge. Det er derfor viktig at vi fortsatt holder avstand, vasker hender, holder oss hjemme når vi er syke og følger øvrige smittevernregler, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Les mer om regjeringens regler og anbefalinger som gjelder fra og med 20. januar