19. september: Bekreftet smitte hos ansatt ved Korpåsen Bofellesskap

En ansatt ved Korpåsen bofelleskap i Asker har fått påvist covid-19. Kommuneoverlegen følger situasjonen tett og gjennomfører smitteoppsporing i tråd med retningslinjer og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

- Vi har gjennomført smitteoppsporing i tråd med Folkehelseinsituttets anbefalinger, og har identifisert nærkontaktene til vedkommende, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Alle nærkontakter er satt i karantene, beboere, pårørende og ansatte er informert.

Kommunen følger situasjonen, og legger til rette for å begrense videre smitte ved å følge de nasjonale retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. Alle ansatte med det minste tegn til luftveissymptomer blir bedt om å holde seg hjemme.

Kommuneoverlegen minner om de grunnleggende smittevernreglene om å vaske hendene, holde avstand og hoste i albukroken.