2. desember: Smitte ved bo- og omsorgssenter, Voksenopplæringen og barnehage

Én ansatt ved Bråset bo- og omsorgssenter, én deltager hos voksenopplæringen og én ansatt i Espira Årosfjellet barnehage har fått påvist Covid-19.

Bråset bo- og omsorgssenter

Én ansatt ved Bråset bo- og omsorgssenter har fått påvist Covid-19.

Alle nærkontakter er satt i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker, og den smittede er satt i isolasjon. Beboere og ansatte som har vært i nærkontakt settes i hjemmekarantene til og med 07.12.20. Berørt avdeling er stengt for besøk til og med til og med 07.12.20.

– Vi følger anbefalinger fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet for å begrense koronautbruddet. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt og alle ansatte følger nødvendige smittevernrutiner, sier virksomhetsleder Jan Åke Waldemar Frisk.

Alle ansatte med det minste tegn til luftveissymptomer blir bedt om å holde seg hjemme.

Voksenopplæringen

Én deltaker hos Voksenopplæringen har testet positivt. 3 personer er satt i karantene. Sentret gjennomfører digital opplæring fram til jul.

Barnehage

Én ansatt har testet positivt for korona ved Espira Årosfjellet barnehage. Den smittede var siste dag i barnehagen 30.november. Totalt 18 barn og 5 ansatte blir satt i karantene til og med 10.desember.

Viktig å teste seg ved symptomer

– Det er viktig at alle innbyggere tester seg dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

De vanligste symptomene på Covid-19 er også vanlige ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanlig med nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter hvert utvikler noen tungpustethet. Ved mindre alvorlig sykdom kan symptomene også minne om allergi. Barn kan ha sår hals.