2. desember: Status kriseledelsen

Forskriften om forebygging av koronasmitte som formannskapet vedtok 11. november  gjelder inntil videre. Kriseledelsen vil frem mot møtet i formannskapet 15. desember vurdere behovet for eventuelle endringer.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 663 påvist smittede innbyggere. 1. desember ble det registrert 22 nye smittetilfeller. Gjennomsnittet for de siste to ukene er 12 nye smittetilfeller daglig. Fire personer er for tiden innlagt på sykehus.

Regjeringen la i dag frem nye nasjonale råd og tiltak for julen. Det vises til nærmere informasjon på regjeringens nettsider.

Rekruttering av pensjonerte polititjenestemenn til smittesporing

Asker kommunen jobber kontinuerlig å sikre tilstrekkelig kapasitet og bemanning ved koronaklinikken, blant annet gjennom omdisponering av personell i perioder med høyt smittetrykk.

I tillegg er Asker kommune nå i prosess med å inngå senioravtaler med pensjonerte polititjenestemenn til arbeid med smittesporing. Dette skal bidra til å styrke smittesporingskapasiteten ved koronaklinikken.

Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte

Formannskapet vedtok 11. november ny kommunal forskrift om forebygging av koronasmitte. Forskriften gjelder inntil videre. Asker kommune følger smittesituasjonen tett, og har løpende dialog med nabokommuner.

Kriseledelsen vil frem mot møtet i formannskapet 15. desember vurdere behovet for å gjøre eventuelle endringer i forskriften.

Økonomi

Asker kommune har fått innvilget 22,5 mill. kroner i skjønnsmidler fra fylkesmannen i Oslo og Viken til å dekke utgifter til smittevern og strategi for testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK). Det vises til vedlagte brev fra fylkesmannen.

Kommunens utgifter til dette formålet er i regnskapet per 2. desember på ca. 80 mill. kroner.

Fortsatt stengte kulturhus

Kriseledelsen har i dag besluttet å holde Asker kulturhus, Venskaben og Sekkefabrikken stengt for fysiske arrangementer frem til nyttår. Alle arrangementer avlyses, med unntak av digitale arrangement, ut året. Dette er i tråd med praksis i Bærum kommune, og skal bidra til redusert smittespredning og større forutsigbarhet for publikum, artister og ansatte. 

Digitale arrangementer i kulturhusene kan gjennomføres som planlagt. Ved gjennomføring av digitale arrangementer uten publikum, kan det være inntil fem personer tilstede samtidig under forutsetning av at smittevernreglene overholdes. Nødvendig produksjonspersonell kan regnes i tillegg.

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.