2. februar: Opphever lokal koronaforskrift

Asker følger nasjonale koronaregler og anbefalinger, og formannskapet opphevet tirsdag 2. februar den lokale koronaforskriften med virkning fra kl. 00.01 3. februar.

På grunn av et høyt smittetrykk i regionen vår, har Asker siden 9. november i fjor hatt lokal koronaforskrift med strengere tiltak enn de nasjonale.  

– Nå som det er innført strengere nasjonale smitteverntiltak i regionen som gjelder fra 3. februar, opphever vi vår lokale koronaforskrift, sier ordfører Lene Conradi.

Smitteverntiltakene videreføres med noen få lettelser

Det vil i praksis si at dagens smitteverntiltak videreføres fram til 10. februar med noen få lettelser.

  • Alle barnehager og skoler, også videregående, er på gult nivå. (Unntak er Nesbru videregående skole som har et pågående utbrudd, og opprettholdes på rødt nivå)
  • Det er tillatt med idretts- og fritidsaktiviteter både for barn og voksne. Regjeringen anbefaler voksne å trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Treningssentrene kan gjenåpne, men med krav om smittevernfaglig forsvarlig drift og at treningssentrene har systemer som sikrer at innbyggere fra nabokommuner ikke får mulighet til å trene.

- Vi kan glede oss over den positive smittetrenden lokalt som vi mener skyldes at våre innbyggere lojalt har fulgt de strenge anbefalingene siden november, og vi håper trenden vedvarer så vi kan fortsette den gradvise gjenåpningen som vi alle gleder oss til og lengter etter. sier ordføreren.

Her er de nasjonale reglene som gjelder for Asker fra midnatt 3. februar.

Nedadgående smittetrend

Asker kommune har hatt en nedadgående smittetrend de siste to ukene, og det anses som medisinskfaglig forsvarlig at kommunen følger de nasjonale lettelsene. Samtidig er smittesituasjonen i nærliggende kommuner uavklart, som følge av utbrudd av den muterte britiske virusvarianten.

– I Asker er det påvist to tilfeller av denne varianten knyttet til innreise, men det er så langt ikke oppdaget utbrudd slik som i ring 1-kommunene.

Det vil kunne bli innført strengere smitteverntiltak i Asker på kort varsel dersom det blir påvist utbredelse av denne virusvarianten eller tilsvarende smittsomme virusvarianter i Asker eller nabokommunene, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Se formannskapets behandling av saken på nettsidene våre.

Har du spørsmål om koronaregler?

Se nettside for ofte stilte spørsmål her.