2. juni: Nå kan du sette deg på tilkallingsliste for vaksinasjon

For å være sikker på å få brukt alle vaksinedosene hver dag, åpner kommunen nå for at innbyggerne selv kan sette seg på tilkallingsliste som tas i bruk når det er vaksinedoser til overs.

Mennesker i vaksinekø
Foto: Hyperredink

- Det er noen som av ulike årsaker ikke møter til vaksinering. I tillegg får vi iblant vaksiner til overs når vi klarer å få flere vaksinedoser ut av hvert enkelt hetteglass. For å unngå at disse vaksinedosene må kastes, ønsker vi at alle som har anledning til å komme seg til vaksinasjonslokalet i løpet av 20 minutter, registrerer at de ønsker å stå på en slik tilkallingsliste, sier Mona Wold, leder av Vaksinasjonsklinikken i Asker.

Tilkallingslister har vært brukt for raskt å innkalle prioriterte innbyggere til vaksinering, men nå kan behovet bli større da antall vaksinedoser forventes å øke betydelig i juni og juli. Da er vi avhengig av å kunne ringe til personer vi vet kan stille på kort varsel.

- For alle som har registrert seg tidligere, vil det fremstå som at man registrerer ønsket om vaksine på nytt. Nå må man i tillegg krysse av for å stå på tilkallingslista. Men det blir ingen dobbeltregistrering. I våre systemer blir bare informasjonen du har lagt inn oppdatert, sier Wold.

Det er nå åpnet for at alle som ikke har fått vaksine, kan sette seg på tilkallingslista - eller reservelisten, som flere kommuner også kaller det.

Det er ikke noen risiko ved å sette seg opp på tilkallingslisten. Alle beholder sin opprinnelige plass i vaksinasjonskøen så lenge du ikke har fått vaksinen. Tilkallingslista er bare et ekstratilbud.

Mona Wold, leder Vaksinasjonsklinikken i Asker
Mona Wold, leder Vaksinasjonsklinikken i Asker Foto: Elin Eike Worren/Asker kommune

 

- Ved å stå på en slik tilkallingsliste mister du ikke plassen din i den ordinære vaksinekøen, men du får mulighet til å få vaksinen tidligere i din aldersgruppe hvis du kan komme på kort varsel. Så det vil være bra for deg, og det er bra for oss å få brukt opp alle vaksinedosene, sier Mona Wold som understreker at Asker kommune så langt har brukt hver eneste vaksinedose kommunen har fått tildelt fra nasjonale helsemyndigheter.

- Jeg vil også oppfordre alle innbyggere til å ta telefonen når den ringer, også fra ukjent nummer. Det kan være Vaksinasjonsklinikken som tilbyr time til vaksinasjon, avslutter Wold.

I vaksinasjonen av innbyggere uten underliggende sykdommer starter Vaksinasjonsklinikkene med de eldste alderskullene og går nedover i alder. Dette betyr også at det er de eldste innbyggerne på tilkallingslistene som blir kontaktet først. Folkehelseinstituttets prioriteringslister følges også i dette tilfellet.

Meld deg på tillkallingslisten her