2. november: 13 elever og to ansatte ved Røyken ungdomsskole settes i karantene

En elev ved skolen har testet positivt for Covid-19. 13 elever på 9. trinn og 10. trinn, samt to ansatte som har vært i nærkontakt med den smittede, settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker.

Karantenen gjelder fra mandag 2. november til og med mandag 9. november. Det er viktig at elever og ansatte som er i karantene følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon.

Kommuneoverlegen vurderer at alle andre elever og ansatte kan møte på skolen som normalt.

– I dette tilfellet har vi vurdert at det ikke er nødvendig å sette hele 9. og 10. trinn i karantene da den smittede eleven har hatt få nærkontakter, sier kommuneoverlege i Asker, Meera Grepp.

Kommuneoverlegen minner om viktigheten av å overholde de generelle smittevernreglene og begrense antall nærkontakter.

– Vi ser at smittetallene i Asker øker noe. Alle innbyggere må ta sin del av ansvaret, følge med på nasjonale og lokale anbefalinger, overholde smittevernregler og på den måten bidra til å holde smitten nede.