2. november: Status fra kriseledelsen

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 354 påvist smittede innbyggere, og det er registrert 33 nye smittetilfeller den siste uken. Kommunen vurderer fortsatt å ha god kontroll på situasjonen. Det jobbes løpende med smittesporing. Kommunen har fortsatt god oversikt over smitteveiene og få tilfeller med ukjent smitteopphav.

Asker kommune følger situasjonen løpende, og jobber aktivt med kommunikasjonstiltak overfor befolkningen som helhet og ulike målgrupper. En samlet oversikt over nasjonale og kommunale smittevernråd og tiltak ligger tilgjengelig på kommunens nettsider.

Lokale råd og regler

Nasjonale råd og tiltak

Beslutninger

Det ble fattet følgende beslutninger:

Interne retningslinjer for møtevirksomhet, arbeid hjemmefra og julebord

Kriseledelsen har i dag besluttet nye interne retningslinjer for møtevirksomhet i kommunen, arbeid hjemmefra for ansatte (hjemmekontor), samt juleavslutninger og julebord for kommunens ansatte. 

Beredskapsnivå

Asker kommune er på grønt beredskapsnivå.