20. april: Status fra møte i kriseledelsen

Vedtak fra møte i kriseledelsen i Asker kommune 20. april 2020.

Det ble fattet følgende beslutninger av kriseledelsen mandag 20. april:

Status for smittesituasjonen

  • Utviklingen i smittesituasjonen i Asker vurderes fortsatt som stabil, og i tråd med smittesituasjonen i samfunnet generelt. Kommunen har per i dag totalt 163 smittede innbyggere. Antallet smittede brukere og ansatte i kommunen er også svært lavt. Kommunen følger utviklingen tett, og vurderer løpende behovet for iverksettelse av nye tiltak.

  • Kommunen vurderer fortsatt å ha tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr for å dekke behovet på kort sikt.

Gjenåpning av barnehagene

  • Alle de kommunale barnehagene har åpnet med full drift fra i dag. Asker er en av få kommuner som ikke har lagt opp til redusert åpningstid i oppstartsfasen.

  • Kommunen har i forkant av gjenåpningen vært i kontakt med alle familier for å kartlegge når de enkelte barna forventes å komme tilbake til barnehagen. Dette har vært viktig for å kunne planlegge og organisere driften på en best mulig måte.

  • Det er etablert gode rutiner og iverksatt smitteverntiltak og renholdstiltak i tråd med de nasjonale føringene, for slik å sikre at gjenåpningen blir trygg og god for både barn, foresatte og ansatte.