20. august: 16-17-åringer får tilbud om koronavaksinasjon

Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra Folkehelseinstituttet.

Kort fortalt

Alle 16- og 17-åringer i Asker kommune får tilbud om vaksine mot korona i september. 

I Asker vil alle født i årskull 2004 og 2005 få tilbud om vaksine i løpet av september, etter at vi er ferdig med å vaksinere innbyggere over 18 år.

- Vi er glade for at vi nå kan vaksinere denne gruppen, sier kommuneoverlege Meera Grepp. – Nå skal vi se på hvordan vi løser dette rent praktisk. Vi vil komme med nærmere informasjon når vi har planene klare.

Hvem får tilbud om vaksine

Tilbudet om vaksine går ut til alle født i årskull 2004 og 2005. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det innhentes samtykke fra begge foreldre.

Folkehelseinstituttet fortsetter utredningen om et eventuelt tilbud om vaksinasjon til 12-15-åringer. En eventuell beslutning om dette kommer om noen uker.

Les mer om vaksinasjon av 16- og 17-åringer på Folkehelseinstituttets nettsider