20. august: Status fra kriseledelsen

Kriseledelsen i Asker kommune var fredag 20. august samlet igjen etter sommerferien, og skal framover møtes på mandager, onsdager og fredager.

Det ble fattet følgende beslutninger:

Status for smittesituasjonen i Asker

  • Utviklingen i smittesituasjonen i Asker vurderes fortsatt som stabil. Kommunen har per i dag totalt 220 påvist smittede innbyggere. I perioden fra 1. juli til i dag har kommunen kun hatt ni nye smittetilfeller. Asker har ikke hatt større smitteutbrudd og har ingen smittede i tjenestene. Kommunen har heller ikke hatt nye dødsfall, og det totale antallet døde er fortsatt 10. Asker kommune har fortsatt god tilgang på nødvendig smittevernutstyr.

  • Asker kommune har styrket testkapasiteten, og har de siste dagene testet opp mot 280 innbyggere daglig ved koronaklinikken. Antallet varierer noe fra dag til dag. I tråd med nasjonale føringer, har Asker kommune lagt konkrete planer for testing av opp mot fem prosent av befolkningen. En styrking av testkapasiteten vil ivaretas både gjennom rekruttering og midlertidig omdisponering av ansatte. Det vurderes å iverksette en ny rekrutteringskampanje fra september.

  • Asker har også god kapasitet og relativt kort svartid på koronatelefonen, som på det meste har mottatt over 400 henvendelser daglig.

Møtestruktur i kriseledelsen

Selv om smittesituasjonen er stabil, er Asker kommune forberedt på at det vil kunne oppstå lokale smitteutbrudd som en følge av gjenåpningen av samfunnet og økt reiseaktivitet.

Kommunen har derfor i dag besluttet å videreføre faste møter i kriseledelsen hver mandag, onsdag og fredag.