20. januar: Fortsatt skjenkestopp i Asker

Formannskapet vedtok i ekstraordinært møte onsdag 20. januar fortsatt skjenkestopp i Asker. De vil samtidig ta saken opp på nytt i formannskapsmøtet førstkommende tirsdag.

Kommunen følger i hovedsak nasjonale koronaregler og anbefalinger. Regjeringen åpner opp for skjenking i kommuner med lavt smittetrykk, etter et flertallsvedtak på Stortinget tirsdag 19. januar. Da saken var til behandling i ekstraordinært formannskapsmøte onsdag 20. januar, vedtok de folkevalgte i lokal forskrift at Asker fortsatt skal ha skjenkestopp fra og med 22. januar klokken 00:01 og inntil videre.

– Vi opprettholder skjenkestopp for å unngå spredning av korona og for å opprettholde kontroll på smitteutviklingen. Det er fortsatt vedvarende høy forekomst av smitte og en økning i antall med ukjent smittested i Asker, begrunner ordfører Lene Conradi, og legger til at kommunene i vår bo- og arbeidsregion har kommet fram til samme konklusjon.

Dialog med hotell- og serveringsbransjen

Formannskapet vedtok i tillegg å ta opp saken på nytt i ordinært formannskapsmøte den 26. januar. Kommunedirektøren ble bedt om, gjennom dialog med hotell- og serveringsbransjen, å innhente synspunkter og kunnskap for å kunne treffe en mer kunnskapsbasert beslutning om lokal skjenking i Asker.

Følge smittevernregler

Regjeringen viderefører strenge smitteverntiltak for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.

– Det er derfor viktig at vi fortsatt holder avstand, vasker hender, holder oss hjemme når vi er syke og følger øvrige smittevernregler, sier kommuneoverlege Meera Grepp.