20. mai: Status fra kriseledelsen

Det ble fattet følgende beslutninger i kriseledelsens møte onsdag 20. mai:

Gradvis gjenåpning av ungdomsklubber

Fritidstilbudet til barn og unge har vært betydelig redusert siden 12. mars. I tråd med den gradvise gjenåpningen av samfunnet, har kriseledelsen i dag besluttet å gradvis gjenåpne ungdomsklubbene fra og med mandag 25. mai.

Gjenåpningen vil i første omgang omfatte ungdomsklubbene på Borgen, Heggedal, Tofte og i Asker sentrum. Tilbudet vil rette seg mot et begrenset antall ungdommer. Tilbudet vil foregå i mindre grupper, og i tråd med nasjonale smittevernregler og nasjonal smittevernveileder for fritidsklubber og ungdomshus.

Gradvis gjenåpning av svømmehaller

I tråd med de nasjonale føringene, har kriseledelsen i dag besluttet å gradvis gjenåpne Holmen svømmehall, Risenga svømmehall og Røykenbadet for organisert trening og skolesvømming fra 1. juni, samt publikumsaktivitet fra 15. juni. Det kan bli aktuelt med noen lokale tilpasninger. Nærmere informasjon vil bli lagt ut på kommunens nettsider neste uke.