20. mars: Kan søke om å utsette betalingsfrist for kommunale tjenester

Har du utfordringer med å betale faktura for kommunale tjenester, kan du søke om utsettelse av betalingsfrist eller oppdeling av betaling.

Asker kommune sender løpende ut fakturaer for ulike kommunale tjenester. I forbindelse med situasjonen vi opplever nå har vi blant annet mottatt spørsmål om hvordan folk med nedsatt betalingsevne kan få hjelp.

- Vi ber om at alle våre kunder betaler fakturaene på angitt forfallsdato. Men dersom noen, som brått står uten inntekt, har utfordringer med å betale innen fristen, kan det innvilges utsatt betalingsfrist eller oppdeling av betaling. I denne perioden vil vi også se bort fra forsinkelsesrenter, sier ordfører i Asker kommune, Lene Conradi.

- Det er en krevende situasjon vi nå er i, og kommunen har forståelse for at flere av våre innbyggere går vanskelig tid i møte.

Forespørsel om utsettelse av betalingsfrist eller oppdeling av betaling sendes på e-post til . I henvendelsen må det tydelig fremgå hvilken faktura det er snakk om og hvilken kunde det gjelder.