20. november: Smitte ved Torstad ungdomsskole, Kjekstadmarka Kanvas- barnehage og et bofellesskap

Èn elev på 10. trinn ved Torstad ungdomsskole, én ansatt i Kjekstadmarka Kanvas- barnehage og fem personer i et bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne, har testet positivt for Covid-19.

Én elev smittet ved Torstad ungdomsskole 

Én elev på 10. trinn ved Torstad ungdomsskole har testet positivt for covid-19. Elever og ansatte ved Torstad ungdomsskole, som har vært i nærkontakt med den smittede, settes i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker.

Karantenen gjelder fra fredag 20. november og til og med mandag 23. november. 

Det er totalt 28 personer som settes i karantene, 25 barn og tre ansatte.

– Følg med på symptomer og test deg

– Det er viktig at elever og ansatte følger med og tar kontakt for å bestille time til testing dersom de opplever symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon, sier kommuneoverlege Meera Grepp. 

Én ansatt smittet ved Kjekstadmarka Kanvas- barnehage 

Én ansatt i Kjekstadmarka Kanvas- barnehage har testet positivt for Covid-19. Ansatte og barn på avdelingen som har vært i kontakt med den smittede, er satt i hjemmekarantene av kommuneoverlegen i Asker.

Karantenen gjelder fra 20. november til og med 28. november. 

Det er totalt 14 personer som settes i karantene, 12 barn og to ansatte.

Fem personer smittet ved bofellesskap i Asker 

Fem personer ved et bofellesskap for personer med nedsatt funksjonevne i Asker, har testet positivt for Covid-19. De smittede er satt i isolasjonskarantene og nærkontaktene er satt i hjemmekarantene. 

Kommuneoverlegen i Asker har satt i gang smittesporing.

Beboerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand.

Ledelsen ved bofellesskapet følger anbefalinger fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet.