20. november: Status fra møte i kriseledelsen

Status smittesituasjonen, samarbeid med frivilligheten og plan for massevaksinasjon sto på dagsorden i dagens møte i kriseledelsen i Asker.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 526 påvist smittede innbyggere. De to siste ukene er det registrert totalt 137 nye smittede, og trenden er fortsatt økende. Testnivået er fortsatt høyt, og omkring fire prosent av de som testes har positiv prøve.

Samarbeid med frivilligheten

Asker kommune jobber med å samordne en tiltakspakke rettet mot eldre for å forebygge ensomhet og passivitet som en følge av koronapandemien. Tiltakspakken bygger på en videreutvikling av eksisterende forebyggende tiltak rettet mot eldre over 78 år.

Asker kommune har mottatt 960 000 kroner i statlige tilskuddsmidler for å etablere en møteplass for eldre som skal fremme sosial deltakelse og fysisk aktivitet. Eldre blir kontaket via telefon eller brev, og får tilbud om å delta på fysiske gruppemøter eller digitale møter med forelesninger, samtaler og fysisk aktivitet. Kommunen har inngått et samarbeid med Seniornett, slik at de som trenger det kan få digital bistand.

Asker kommune har allerede et godt samarbeid med frivilligheten, men ønsker å forsterke dette for å lykkes med prosjektet. Det gjennomføres et dialogmøte med frivillighetsutvalget i neste uke hvor frivilligheten som ressurs og samarbeidspartner er tema.

Beslutninger

Det ble fattet følgende beslutninger:

Plan for massevaksinasjon av befolkningen

Nasjonale myndigheter har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at kommunene får plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen.

Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til en kommende vaksine. Nasjonale helsemyndigheter har imidlertid bedt kommunene om å starte arbeidet med å forberede for vaksinering.

Det er viktig at Asker kommune er tilstrekkelig forberedt og kan starte opp vaksinasjon av innbyggerne så snart en godkjent vaksine er tilgjengelig.

Kriseledelsen har i dag diskutert plan for massevaksinasjon av befolkningen i Asker. Det nedsettes en hurtigarbeidende arbeidsgruppe under ledelse av kommuneoverlege som skal planlegge gjennomføringen av massevaksinasjon. Arbeidet inkluderer forberedelser, gjennomføring og oppfølging av vaksinasjonen.

Plan for massevaksinasjon skal ferdigstilles innen utgangen av desember, og vil bli lagt frem for godkjenning i kriseledelsen i begynnelsen av januar.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på gult beredskapsnivå.