20. september: Oppdatering smitte i tilknytning til kommunale institusjoner

Vi har fått påvist enkelttilfeller med smitte av covid-19 ved følgende skoler, barnehager og institusjoner i Asker i uke 37, f.o.m 13.09. t.o.m 19.09.21.:

Videregående skoler : 35 smittetilfeller totalt

 • Asker videregående skole
 • Nesbru videregående skole
 • Bleiker videregående skole
 • Røyken videregående skole
 • Holmen videregående skole

Ungdomsskoler: 26 smittetilfeller totalt

 • Torstad ungdomsskole
 • Slemmestad ungdomsskole
 • Borgen ungdomsskole
 • Solvang ungdomsskole
 • Landøya ungdomsskole
 • Tofte ungdomsskole
 • Steinerskolen ungdomsskole
 • Hovedgården ungdomsskole

Barneskoler: 44 smittetilfeller totalt

 • Hofstad barneskole
 • Vardåsen barneskole
 • Blakstad barneskole
 • Steinerskolen barneskole
 • Tofte barneskole
 • Vollen Montessori barneskole
 • Bondi barneskole
 • Sydskogen barneskole
 • Hvalstad barneskole
 • Solberg barneskole
 • Spikkestad barneskole
 • Midtbygda barneskole
 • Nesøya barneskole
 • Rønningen barneskole

Barnehager: 3 smittetilfeller totalt

 • Risenga barnehage
 • Guldspurven barnehage
 • Doktorgården barnehage

Institusjoner/bofellesskap: 1 smittetifelle totalt

 • Filtvedt bo og omsorgsenter