21. april: Status fra kriseledelsen

Kriseledelsen besluttet i dag at skolene fortsetter på rødt nivå til og med fredag 30. april, og at elever som tar kollektivtransport eller drosje til ungdomsskolen skal bruke munnbind.

Status for smittesituasjonen

 • Asker kommune har per i dag totalt 2267 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 91 nye smittetilfeller og 2105 personer er testet ved koronaklinikken. Smittetallene i Asker er fortsatt høye, men er nå på vei nedover.
 • Asker kommune utarbeider ukentlige rapporter med statistikk og vurderinger knyttet til covid-19-situasjonen. Hovedpunkter fra rapporten for uke 15:
  • I Asker kommune ble det meldt 236 nye tilfeller av covid-19 i uke 14 og 15, noe som er 34 færre tilfeller enn i uke 13 og 14 (270).
  • Av påviste tilfeller i uke 14 og 15 har 84 prosent kjent smittested og 16 prosent ukjent smittested.
  • I uke 15 har 2113 personer i Asker testet seg for covid-19, noe som er en nedgang på ca. 730 personer sammenlignet med uken før (2842).
  • Andel av personer som testet seg i uke 15 og som fikk påvist covid-19 var 4 prosent, noe som er en nedgang fra 5,2 prosent i uke 14.
  • Det er gjennomført 4192 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, noe som er ca. 400 færre enn i uke 13 og 14 (4619).
  • Det er 18 555 personer i Asker som har fått første vaksinedose, og av disse er 5562 personer fullvaksinert med to doser.

Her kan du lese hele rapporten

Beslutninger

Det ble fattet følgende beslutninger:

Forlengelse av rødt smittevernnivå i skolene og forsterket gult smittevernnivå i barnehagene

 • Asker kommune har siden midten av mars hatt rødt smittevernnivå på barneskolene, ungdomsskolene og de videregående skolene, samt forsterket gult smittevernnivå i barnehagene.
 • Kriseledelsen har besluttet at rødt smittevernnivå på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler, samt forsterket gult smittevernnivå i barnehager, skal videreføres til og med fredag 30. april.
 • Dersom det ikke skjer vesentlige endringer i smittesituasjonen, vurderer kriseledelsen at det kan innføres gult smittevernnnivå i skolene og ordinært gult smittevernnivå i barnehagene fra uke 18.

Bruk av munnbind på ungdomstrinnet

 • Den reviderte nasjonale veilederne for smittevern i skolene som ble gjort gjeldende fra 12. april, legger til grunn at elever i ungdomsskolen kan bruke munnbind utenfor klasserommene og i fellesarealer hvor det kan oppstå trengsel. Dette er primært aktuelt ved rødt smittevernnivå og i situasjoner der det ikke er mulig å holde avstand til andre.
 • Kommuneoverlegen anbefaler at munnbind primært skal brukes i skoleskyssen. Dette vil være mest aktuelt ved skoler der mange elever må ta buss til og fra skolen. Disse skolene er av direktør for Oppvekst definert som Tofte, Slemmestad og Landøya ungdomsskoler.
 • Det anbefales ikke bruk av munnbind i undervisningssituasjoner.
 • Munnbind skal være gratis for elevene, og finansieres av kommunen sentralt. 
 • Direktør for Oppvekst har ansvar for å organisere og følge opp ordningen, som vil tre i kraft fra uke 17, noe som blant annet innebærer:
  • Samarbeid med anskaffelser om innkjøp av munnbind
  • Fordeling av munnbind til skolene
  • Utarbeide en ordning for destruksjon av brukte munnbind på en miljøvennlig måte
  • Informasjon til elever og foresatte.
  • Kommuneoverlegen kan gi råd ved behov
 • Behovet for bruk av munnbind i skolene og på skoleskyssen vurderes løpende. Når det gjelder bruk av munnbind i skoleskyssen, legges det til grunn at tiltaket sees i sammenheng med de nasjonale retningslinjene om bruk av munnbind i kollektivtransporten.