21. juni: Velkommen tilbake til våre badeanlegg

To av våre svømmehaller holder åpent for publikum i sommer.

 
Nasjonale føringer åpnet for organisert aktivitet og skolesvømming i svømmeanlegg fra 1. juni og publikum fra 15. juni, forutsatt at anbefalte smitteverntiltak følges. Kriseledelsen besluttet 29. mai å gjenåpne kommunens badeanlegg i tråd med de nasjonale føringene.

- Det er svært gledelig at vi igjen har aktivitet i våre badeanlegg, både med organisert trening og for vanlig publikum. Mange har vært ivrige etter å kunne komme i gang, sier virksomhetsleder for idrett og friluftsliv, Bente Flygind.

Risenga stengt frem til 27. juni

Foreløpig er det kun Holmen svømmehall og Røykenbadet som holder åpent for publikum.

Grunnet lekkasjer og følgeskader som må utbedres, stenges Holmen svømmehall i juli for vedlikehold. Da flyttes all aktivitet til Risenga svømmehall.

- Vi kunne ønsket oss at dette arbeidet kunne vært utført i perioden vi har vært stengt grunnet pandemi. Dette er imidlertid planlagte utbedringer som gjennomføres av leverandør fra Nederland, og har ikke vært mulig å fremskynde, forteller Flygind.
 
Åpningstidene til Holmen svømmehall ser derfor slik ut:
22. juni til 26. juni: kl. 12-16.

Fra 27. juni og frem til 2. august vil Risenga svømmehall være åpen for publikum fra kl. 12-18 alle dager.

Røykenbadet holder åpent som normalt frem til 28. juni. Fra 29. juni gjelder sommeråpningstider.

Flere smitteverntiltak gjennomføres

I tråd med den nasjonale smittevernveilederen er det flere smittevernregler som skal følges for at det skal være trygt både for ansatte og besøkende. Det er utarbeidet egne smittevernkrav til mindre treningsgrupper. Ellers gjelder følgende hovedregler:
  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  • Minst en meters avstand og redusert kontakt mellom personer

For å kunne ivareta kravene til smittevern, vil svømmeanleggene gjenåpne med noe begrenset tilbud. Bl.a. vil noen badstuer, varmtvannbassenger, tribuner og multigarderober være stengt. Stoler og bord fjernes. Det vil også være begrensninger for hvor mange mennesker som kan bruke bassenget eller andre fasiliteter (som f.eks. dusj/garderobe) samtidig. Det vil bl.a. være skjerpet og hyppig renhold, tydelig avstandsmarkering, plakater med informasjon og desinfeksjonsmiddel tilgjengelig. Alle badevakter får opplæring i smittevern og renhold, og vil påse at avstanden overholdes.