Status fra kriseledelsen 21. september

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 249 påvist smittede innbyggere. Torsdag 17. september fikk kommunen sju nye smittede. De tre siste dagene er det imidlertid ikke registrert nye smittetilfeller.

Kommunen har den siste tiden arbeidet aktivt med smitteoppsporing knyttet til smittetilfellene ved Tofte ungdomsskole, Arnestad skole, Furuly barnehage og Korpåsen bofellesskap. Det er foreløpig ikke registrert nye smittetilfeller knyttet til disse lokasjonene. Kommunen følger imidlertid situasjonen tett.

Asker kommune har tidligere besluttet å prioritere influensavaksinering av ansatte innenfor tjenesteområdene Oppvekst og Velferd. Kommunen har fått informasjon om at det ikke er tilstrekkelig tilgang på vaksiner til å kunne vaksinere alle i målgruppen. Det vil derfor bli utarbeidet egne kriterier for hvilke ansattgrupper som skal prioriteres. Influensavaksinen vil være tilgjengelig fra uke 42.

Nedgang i arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten økte kraftig våren 2020 som følge av koronapandemien. NAV registrerer nå at arbeidsledigheten gradvis er på vei ned. Ved utgangen av august ble det registrert 4,4 prosent helt arbeidsledige i Asker. Dette er en nedgang fra 10,6 prosent i mars, 8,8 prosent i april, 6,0 prosent i mai og 4,6 prosent i juni. Totalt er arbeidsledigheten redusert med 6,2 prosentpoeng fra mars til august.

Neste møte i kriseledelsen gjennomføres 25. september 2020.