22. april: Gradvis gjenåpning – noen lettelser i Asker fra mandag

Regjeringen har torsdag 22. april vedtatt å legge Asker kommune på tiltaksnivå 5b i covid-19-forskriften. Dette er i tråd med det Helsedirektoratet har gitt av anbefaling.

Dette betyr enkelte lettelser i tiltakene i Asker kommune, og vil iverksettes fra og med 26. april kl. 00.00 til og med 9. mai. Situasjonen skal vurderes på nytt etter en uke.  

- Selv om smittetallene nå går sakte riktig vei, må vi ha en gradvis gjenåpning av samfunnet. Vi vet at mange kjenner på den krevende situasjonen vi har med strenge tiltak i regionen vår.

Vi opplever tiltaksnivå 5b som fortsatt strengt, men nødvendig. Vi er fornøyd med at regjeringen nå vedtar en felles regional forskrift for Asker kommune, sammen med nabokommunene Bærum, Lier og Drammen, sier ordfører Lene Conradi.

Butikker, kjøpesentre og varehus åpnes

Endringen betyr at butikker, kjøpesentre og varehus kan åpne fra mandag 26.april, og at det blir noen lettelser når det gjelder blant annet trening og kulturtiltak. Tros- og livssynshus og seremonier med 20 personer tilstede kan åpne når alle sitter på faste tilviste plasser. Begravelser og bisettelser følger de nasjonale reglene.

- Dette innebærer noen etterlengtede lettelser for vårt lokale næringsliv hvor kjøpesentre, butikker og varehus kan åpne fra mandag. Det er også gledelig at det blir noen lettelser for barn og unge når det gjelder trenings- og kulturaktiviteter. Også tros- og livssynsmiljøene kan gjenoppta noe aktivitet, sier Conradi.

Dialog med næringslivet

Ordføreren understreker at Asker kommune følger situasjonen nøye og vil vurdere forsterkede smitteverntiltak blant annet i dialog med næringslivet.

- Vi skal fortsette vår gode dialog med næringslivet for å sikre nødvendig smittevern i tiden framover i butikker og på handlesentre og varehus. Vi vil følge nøye med på utviklingen, og koordinere oss med våre nabokommuner for å så langt som mulig ha felles tiltak for å redusere mobilitet på tvers av kommunegrenser, sier Conradi.

17. mai-regler

Regjeringen har tidligere i dag lagt fram nasjonale regler for nasjonaldagen 17. mai. Markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger. Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses, ifølge regjeringen.

- Pandemien vil dessverre prege feiringen av Norges nasjonaldag også i år. Vi håper likevel at regjeringen kan komme tilbake med nye vurderinger for 17.mai, dersom smittesituasjonen har samme positive utvikling som vi ser nå i regionen, slik at det vurderes mulighet for å kunne gjennomføre nasjonaldagen med noenlunde samme rammer som i fjor, sier Conradi.