22. april: Status fra møte i kriseledelsen

Beslutninger fra møte i kriseledelsen i Asker kommune 22. april 2020.

Det ble fattet følgende beslutninger av kriseledelsen onsdag 22. april:

Gjenåpning av skolene og skolefritidsordningen (SFO)

 • Asker kommune arbeider med å forberede for at gjenåpningen av skolene (1. til 4. trinn) fra mandag 27. april kan gjennomføres på en trygg og god måte for elever, foresatte og ansatte, og i tråd med de nasjonale føringene.

 • Asker kommune legger til grunn at skolefritidsordningen (SFO) som hovedregel skal ha ordinær åpningstid fra oppstarten 27. april. Det vil imidlertid kunne forekomme noen lokale variasjoner i åpningstidene.

  Dette har sammenheng med nasjonale føringer om at elevene skal være organisert i faste grupper (kohorter) gjennom hele skoledagen for å begrense smittespredning, og at disse gruppene ikke skal ha kontakt på tvers.

  Dette vil på enkelte skoler kunne medføre noen organisatoriske og personellmessige utfordringer som gjør det nødvendig å redusere åpningstiden noe.

Campingplasser

NB: Se oppdatert informasjon fra 27. april her.

 • Asker kommune vedtok 27. mars forskrift om stenging av campingplasser, gjestehavner og felles servicebygg for å begrense smittespredningen.

 • Kommunen gjennomførte 21. april et dialogmøte med campingnæringen for å få tilbakemelding om deres vurdering av situasjonen, samt belyse mulighetene for gjenåpning av driften under forutsetning av at de nasjonale smittevernrådene overholdes.

 • Asker kommune er positiv til en gradvis gjenåpning av campingplassene, i første omgang for faste gjester som har egne sanitærfasiliteter. Endelig beslutning om rammene for dette vil behandles av kriseledelsen 24. april.

 • Kommunen er kjent med at NHO Reiseliv om kort tid vil legge frem en egen veileder for campingplasser. Kommunen vil avvente denne veilederen før kriseledelsen fatter endelig beslutning om toaletter og dusjanlegg (serviceanlegg). Dette gjelder også friluftstoaletter.

 • Åpning av campingplassene for tilfeldige døgngjester avventes, men forventes å bli avklart innen 22. mai.