22. januar: Utbrudd av engelsk virusvariant i Nordre Follo

Asker kommune følger den alvorlige smittesituasjonen i Nordre Follo tett - ekstraordinært møte i kriseledelsen fredag kveld.

Kort fortalt

FHI melder om at en engelsk virusvariant er påvist i et utbrudd i Nordre Follo. Asker kommunes kriseledelse følger situasjonen tett, da kommunene er i samme bo- og arbeidsmarkedsregion.

Kommunens ledelse vil ha møte med Statsforvalteren for Oslo og Viken og nasjonale helsemyndigheter fredag ettermiddag.

Kriseledelsen samles i ekstraordinært møte fredag kveld for å vurdere situasjonen og diskutere mulige tiltak i Asker.

Innbyggere frarådes å reise til Nordre Follo på grunn av denne situasjonen.

Asker kommune kommer tilbake med mer informasjon om situasjonen.

I følge en pressemelding fra Folkehelseinstituttet (FHI) er den engelske virusvarianten påvist hos to sykehjemsbeboere på et sykehjem i Nordre Follo, med mulig spredning til en barnehage. Det er så langt ingen kjent forbindelse til reisende fra Storbritannia. FHI bistår nå Nordre Follo kommune i en rekke tiltak for å stoppe spredningen i samarbeid med Helsedirektoratet.

FHI skriver at varianten er mer smittsom, men gir etter all sannsynlighet ikke mer alvorlig sykdom enn variantene som har dominert i Norge så langt.  Ifølge avdelingsdirektør Line Vold ved FHI er dette alvorlig, siden «vi foreløpig ikke har funnet noe kjent smittevei, for eksempel til reisende fra Storbritannia, for dette utbruddet».

- Situasjonen i Nordre Follo er alvorlig, og vi må følge med da vi inngår i den samme bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt hovedstaden. Vi vil i samråd med andre kommuner i regionen, nabokommunene, FHI og Helsedirektoratet vurdere mulige tiltak også i Asker, sier ordfører Lene Conradi. 

Asker kommune fraråder innbyggere å reise til Nordre Follo på grunn av denne situasjonen.

Her kan du lese informajson om situasjonen fra Helsedirektoratet.

Her kan du lese pressemeldingen fra FHI.