22. mars: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen 22. mars 2021.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 1 729 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 238 nye smittetilfeller og 5 401 personer er testet ved koronaklinikken. Fem personer er for tiden innlagt på sykehus.

Risikovurderinger og prioriteringer inn mot påsken

Asker kommune har strenge smitteverntiltak i henhold til nasjonal forskrift 5A. I tillegg er alle skoler satt på rødt smittevernnivå frem til 11. april.

Smittesituasjonen i Asker medfører et stadig økende press på de kommunale tjenestene. Kriseledelsen har i dag diskutert ulike scenarier og risikovurderinger knyttet til påsken.

Det arbeides løpende med å sikre god tilgang på personell i viktige funksjoner i helse- og omsorgstjenesten. Kommunen er forberedt å kunne dekke et høyt behov for testing også i påsken. Asker kommune kan etter anmodning fra sykehuset ta imot pasienter for å avlaste sykehuset. Dette er i tråd med beredskapsplanverket og nasjonale føringer.

Det iverksettes tiltak innenfor alle tjenesteområder for å tilrettlegge for en trygg og sikker påske for innbyggerne. Det er fokus på å sikre at alle kan holde minst to meters avstand, unngå store forsamlinger og begrense antall nærkontakter.

Kommunen vil blant annet sørge for nødvendig tilrettelegging ved friområder og gjestehavner, gi tilbud om digitale aktiviteter for barn og unge, samt etablere klikk-og-hent-løsninger ved biblioteket.

Det vil bli lagt ut nærmere informasjon på kommunens nettsider før påske.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på risikonivå 4.