23. desember: Status kriseledelsen

Kriseledelsen følger situasjonen tett også gjennom julen. Vaksinasjon og krisepakke for næringslivet var blant temaene i dagens kriseledelsesmøte.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 872 påvist smittede innbyggere. Smittetallene ligger fortsatt på et høyt nivå. Gjennomsnittet for de siste 14 dagene er 10-11 nye smittetilfeller daglig. En beboer ved en omsorgsbolig har testet positivt for Covid-19, og dette er det første smittetilfellet ved en bo- og omsorgsinstitusjon for eldre i Asker.

Antallet testede ved koronaklinikken har økt betydelig denne uken. 22. desember ble det testet totalt 543 personer.

Kommunen har et særlig fokus på oppfølging av personer som har ankommet fra utlandet, og da spesielt fra Storbritannia. I tråd med nasjonale retningslinjer, må alle som har kommet fra Storbritannia de siste 14 dagene kontakte kommunen for å ta en koronatest så raskt som mulig. Det vises til nærmere informasjon på kommunens nettsider.

Status for vaksinasjon av risikogruppene

Vaksinasjon mot Covid-19 organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Vaksinene fra BioNTech og Pfizer er godkjent og blir nå fordelt til kommunene. Det vil ukentlig komme leveranser på 40 000 doser til Norge, og disse vil bli fordelt etter folketall til hele landet.

Forsendelsene til kommunene er basert på en nasjonal fordelingsnøkkel som tildeler antall doser på kommunenivå etter antall personer i risikogruppene i den aktuelle kommunen. Vaksineringen vil foregå etter følgende prioritering som er fastlagt av nasjonale myndigheter:

  1. Beboere i sykehjem
  2. Alder 85 år eller eldre
  3. Alder 75 til 84 år
  4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko
  5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
  6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
  7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand

Asker kommune er varslet om at kommunen vil motta 270 koronavaksiner i uke 1, og er klare til å ta imot vaksinen og starte vaksinering umiddelbart. I tråd med nasjonale prioriteringer, vil vaksine først blir gitt til beboere i sykehjem og deretter til risikogrupper.

Alle i risikogruppene vil bli innkalt av kommunen til vaksinasjon. Det vil bli gitt god informasjon til den øvrige befolkningen i god tid før massevaksinasjonen iverksettes fra medio mars/april.

Det tas forbehold om tidsplan og fremdrift for vaksineringen, da dette avhengiger av prioriteringsrekkefølgen og kommunens tilgang på vaksiner mv.

Les mer om vaksine her.

Utvidet tiltakspakke til næringslivet

Formannskapets behandlet 18. desember sak om endring i lokal forskrift om forebygging av koronasmitte. Som en del av denne saken ble det vedtatt at kommunedirektøren skal etablere en utvidet tiltakspakke på inntil 5 mill. kroner rettet mot bransjer som er spesielt rammet på grunn av lokal forskrift, slik som for eksempel serveringsbransjen. Ordningen skal koordineres med Asker næringsråd, iverksettes raskest mulig og samordnes med varslet tiltakspakke II tidlig i 2021.

Asker kommune arbeider med en tiltakspakke II som retter seg mot lokalt næringsliv, og som vil ha særlig fokus på utsatte bransjer som oppstarts- og gründerbedrifter, serverings- og skjenkesteder mm. Den endelige økonomiske rammen vil være høyere, men er per i dag ikke fastsatt.

Tiltakspakken vil bygge på erfaringer fra tiltakspakke I, og flere av tiltakene vurderes videreført som for eksempel husleiestøtte til gründerbedrifter, rådgivningskanalen, innovasjons- og omstillingsfond mm.

Det vil også bli vurdert særskilte tiltak for bedrifter som faller utenfor kriteriene i de statlige kompensasjonsordningene.

Kommunen samarbeider med Asker næringsråd, og gjennomfører møter med representanter for de ulike bransjene. Det vil bli lagt frem sak til formannskapet 26. januar.

Det ble forøvrig gitt en kort orientering om status på ulike områder.

Beredskapsnivå

 Asker kommune er på gult beredskapsnivå.