23. januar: Asker opprettholder lokale tiltak - ingen gjenåpning

Asker kommune følger den alvorlige smittesituasjonen med den engelske virusvarianten i Nordre Follo tett. Kommunen har allerede en lokal forskrift som dekker de fleste tiltak vi er anbefalt av nasjonale helsemyndigheter å følge i denne situasjonen.

 - Vi ligger allerede på risikonivå 4, da vi har hatt en lokal forskrift en tid som ligger på nivå 4. Det er dette nivået nasjonale myndigheter nå anbefaler til nabokommuner av de 10 berørte kommunene, sier ordfører Lene Conradi.

De lokale tiltakene innebærer blant annet skjenkestopp, stengte treningssentre, gult trafikklys i barnehager og skoler, hjemmekontor, og det er tillatt med idrett og fritidsaktiviteter for barn og unge. 

Må forvente strenge tiltak framover – gjenåpning er satt på vent

Ordfører understreker at alle må forvente strenge tiltak framover, gitt situasjonen med den muterte virusvarianten i hovedstadsregionen, og at det kan gå mot innskjerping hvis situasjonen endres på grunn av nasjonale tiltak eller en forverret smittesituasjon. 

Gjenåpning av tilbud og virksomheter er satt på vent.

- Asker opprettholder de tiltak vi har og som er basert i lokal forskrift, og gjennomfører ingen ytterligere innstramminger nå. Jeg må understreke at den planlagte gjenåpningen av tilbud og virksomheter er satt på vent. Vi legger til grunn at vi alle - innbyggere, ansatte, alle organisasjoner og næringslivet - passer ekstra på, slik at vi kan holde smitten nede. Det betyr at innbyggere nå må holde seg mest mulig i ro, holde avstand, følge med og ta situasjonen på alvor, sier ordføreren.

Venter på nasjonale tiltak for regionen

Conradi understreker at kommunen ennå ikke har fått tilbakemeldinger fra nasjonale helsemyndigheter om ytterligere samordning av tiltak, men regner med at det kan komme i løpet av de nærmeste dagene. 

- Vi vet at det jobbes med dette, og vi vil følge opp eventuelle nasjonale tiltak, forskrift og anbefalinger når de kommer, sier hun.  

Munnbind ved henting og levering

Kriseledelsen i Asker anbefaler, på lik linje med Bærum, at foreldre fra mandag førstkommende benytter munnbind når de leverer og henter barn i barnehage, SFO og skole.

Kommunens ansatte som bor i Nordre Follo kommune, skal ikke møte på jobb i neste uke.