23. januar: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen - om oppfølging av situasjonen i Nordre Follo.

Asker kommune følger den alvorlige smittesituasjonen i Nordre Follo nøye. Asker har i dag hatt møte med nasjonale helsemyndigheter og Statsforvalteren, og avventer ny nasjonal forskrift for nabokommuner til de kommunene som er direkte berørt av utbruddet i Nordre Follo.

Asker kommune har allerede en lokal forskrift som dekker de fleste tiltak vi er anbefalt av nasjonale helsemyndigheter å følge i denne situasjonen. Tiltakene opprettholdes, og det gjennomføres ingen ytterligere innstramminger nå. Den planlagte gjenåpningen av ulike tilbud og virksomheter settes på vent.

Kriseledelsen anbefaler at foreldre fra mandag benytter munnbind når de leverer og henter barn i barnehage, SFO og skole.

Som det fremgår av lokal forskrift, skal arbeidsgivere sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Kriseledelsen vil understreke at ansatte i Asker kommune som bor i Nordre Follo ikke skal møte på jobb i neste uke. Ansatte som bor i nabokommuner til Nordre Follo kan møte på jobb.

Det vises til nærmere generell informasjon om hjemmekontor på nettsidene.


Asker kommune er på gult beredskapsnivå.