24. april: «Drive-in»-arrangementer tillatt

Asker kommune tillater gjennomføring av ulike «drive-in»-arrangementer så lenge lokale og nasjonale bestemmelser og retningslinjer for smittevern overholdes.

Helsedirektoratet besluttet 12. mars å forby alle kulturarrangementer for å begrense spredningen av koronaviruset, men presiserte senere i egen forskrift at forbudet gjaldt kun kulturarrangementer der personer fysisk møtes.  

I samråd med kommuneoverlegen, besluttet kriseledelsen i Asker fredag 24. april å tillate gjennomføring av «drive-in»-arrangementer og –aktiviteter som kino, konserter, gudstjenester og liknede, forutsatt at lokale og nasjonale bestemmelser og retningslinjer for smittevern overholdes.

- Det er positivt at det gis alternative tilbud til våre innbyggere i tiden der mange ordinære kulturtilbud er lagt på is. Det er likevel viktig for oss å presisere at det er arrangørens ansvar å følge med på gjeldende lokale og nasjonale bestemmelser og overholde disse samt sørge for at arrangementet gjennomføres innenfor trygge rammer, sier kommunedirektør i Asker, Lars Bjerke.

Disse retningslinjene gjelder:

  • Servering er ikke tillatt
  • Deltakere/publikum må ankomme i bil – det er ikke lov å gå ut av bilen under arrangementet
  • Trafikale forhold må være godt ivaretatt og oppstilling av biler må skje på egen parkeringsplass
  • Tidspunktet for arrangementet må være innenfor normale åpningstider, og ikke senere enn kl. 20.00
  • Arrangementet må ikke være til sjenanse for naboer rundt (naboer bør varsles)
  • Nasjonale råd for hygiene og avstand skal ivaretas og deltakere/publikum skal få informasjon om disse

Tillatelsen til å gjennomføre «drive-in»-arrangementer gjelder frem til 15. juni. Den kan endres eller inndras om situasjonen og nye føringer skulle tilsi det.