24. august: Legger til rette for hjemmekontor

Asker kommune fortsetter å følge nasjonale helsemyndigheters anbefalinger og legger til rette for fleksibel arbeidstid og hjemmekontor for mange av sine ansatte.

Med økt koronasmitte i Oslo og andre omkringliggende kommuner, uttrykker myndighetene bekymring for økt smitterisiko i samfunnet og redusert kontroll.

Asker kommune har siden 12. mars fulgt myndighetenes råd om å legge til rette for fleksibel arbeidstid og bruk av hjemmekontor for ansatte med arbeidsoppgaver som kan utføres hjemmefra. Kriseledelsen vedtok derfor i møtet mandag 24. august å videreføre praksisen, slik Folkehelseinstituttet anbefaler.

- Myndighetene har i august på nytt presisert viktigheten av at arbeidsgivere legger til rette for at ansatte som kan utføre arbeid hjemmefra, har mulighet til dette. Vi fortsetter derfor med fleksibel arbeidstid og delvis hjemmekontor der det er mulig å opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger. Dette gjelder primært ansatte med administrative og forvaltningsmessige oppgaver, sier Bjerke.

Strenge smitteverntiltak

Kommunedirektøren understreker at grunnleggende smitteverntiltak som sosial distansering, god hånd- og hostehygiene og at personer som er syke holder seg hjemme, fortsatt er de viktigste tiltakene for å begrense smittespredning av koronaviruset. Ansatte som er på jobb, skal derfor ta nødvendige smittevernhensyn.

- Hvordan smittevernhensyn ivaretas i praksis, avgjøres på den enkelte arbeidsplass. Her vil kontorets areal og utforming, tilgang til håndvask, renhold og mulighet til å opprettholde sosial distanse være av stor betydning. Alle våre virksomheter skal gjennomføre en risikoanalyse i samarbeid med lokalt verneombud, sier Bjerke.

Møtevirksomhet og reiser

Det er også besluttet mandag at møtevirksomhet i kommunen bør inntil videre primært skje digitalt, og at ekstern møtevirksomhet skal begrenses til det som er helt nødvendig. Ansatte i Asker kommune oppfordres også til å unngå å benytte kollektivtransport til og fra jobb.