24. januar: Fortsatt strenge tiltak i Asker

For å forsøke å stoppe spredning av det muterte koronaviruset i Osloregionen, la regjeringen søndag kveld fram strenge tiltak for flere kommuner på Østlandet - blant annet Asker kommune. Tiltakene gjelder fra kl. 00.00 25. januar til og med 31. januar.

- Regjeringens tiltak for randsonekommuner til de ti kommunene rundt Nordre Follo, blant annet Asker og Bærum, bidrar i hovedsak til å videreføre de regler vi allerede har innført, sier ordfører Lene Conradi.
 
Ett viktig tillegg er at regjeringen har besluttet at kjøpesentrene fra og med mandag 25. januar skal være stengt, med enkelte unntak - blant annet matbutikker, apotek og vinmonopol. Kommunen vil ha dialog med kjøpesentrene i løpet av kort tid, for å følge opp disse tiltakene.
 
- Det aller viktigste er at vi nå skal ha minst mulig mobilitet i samfunnet, at vi overholder disse smitteverntiltakene, slik at vi forhåpentligvis får slått tilbake den muterte virusvarianten, sier ordføreren.

Viderefører skjenkestopp og stengte underholdningstilbud

Nasjonale føringer betyr at Asker vil videreføre blant annet skjenkestopp, stenging av underholdningstilbud og fortsatt bruk av hjemmekontor. Barnehager og grunnskoler vil være på gult nivå fra mandag. I tråd med regjeringens nye tiltak, innføres det rødt nivå i videregående skoler.

De som kan ha hjemmekontor, skal fortsatt ha hjemmekontor. Yrkesreisende i privat sektor og medarbeidere i kommunen som ikke har anledning til å jobbe på hjemmekontor, skal kunne reise på jobb som normalt.

Barn og unge under 20 år kan fortsatt delta på idrett- og kulturaktiviteter innendørs, men med strenge smittevernregler. Dette gjelde også skolesvømming og trening i kommunale svømmehaller.

Må forvente strenge tiltak

- Vi følger den alvorlige smittesituasjonen i regionen tett, og ønsker å gjøre det vi kan for å bidra til å stoppe spredningen av den engelske virusvarianten. Det er bra at nasjonale myndigheter nå er tydelige på hvilke tiltak vi skal iverksette lokalt, og at dette nå er koordinert mellom kommunene i regionen, sier Conradi.

Ordføreren understreker samtidig at alle må forvente strenge tiltak framover, gitt den alvorlige situasjonen i hovedstadsregionen.

- Vi kan ikke se bort ifra at det kan gå mot videre innskjerping hvis det blir en forverret smittesituasjon.

Gjenåpning er satt på vent

Kommunen ønsket, basert på noe lavere smittetall sist uke, å gradvis gjenåpne lokalsamfunnet. Dette er nå ikke lenger aktuelt, og gjenåpning av tilbud og virksomheter er satt på vent.

- Vi opprettholder de tiltak vi nå har i lokal forskrift og som er i samsvar med de nasjonale føringene vi har fått i dag, og vi gjennomfører naturligvis ingen videre lettelser slik situasjonen er nå, sier ordfører.

Hun legger til grunn at alle - kommunens innbyggere, ansatte, alle organisasjoner og næringslivet - passer ekstra på, slik at vi kan holde smitten nede.

- Det betyr at innbyggere nå må holde seg mest mulig i ro, holde avstand, følge reglene og ta situasjonen på alvor – og det opplever jeg at folk er flinke til, sier Conradi.

Hun legger til at hun ser og opplever at mange nå er slitne og lei av å leve med begrensninger over så lang tid.

- Jeg vil takke for den store innsatsen alle legger ned i å følge lojalt opp de ulike tiltakene som iverksettes, og ofte på kort tid. Vi har nå lave smittetall i Asker som en konsekvens av at vi tar og har tatt ansvar. Samtidig skjer det plutselig ting i denne pandemien som nå - utbrudd med den muterte virusvarianten. Det utfordrer oss i en tid vi hadde ønsket å kunne åpne litt. Men vi må holde ut.

Ikke mistanke om mutert virus i Asker

Asker ligger i området hvor myndighetene mistenker mulig spredning av smitte som følge av det muterte viruset.

- Vi har tidligere hatt prøver inne som har vært negative. Vi har i dag ingen indikasjoner på mutert virus i Asker, men vi følger situasjonen nøye, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Tiltak som er innført av nasjonale helsemyndigheter og som gjelder i Asker

 • Det er gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, mens det er rødt nivå i videregående skoler.
 • Kjøpesenter stenges.
 • Serveringssteder, biblioteker, tros- og livssynshus og alle butikker som ikke er en del av kjøpesenter kan holde åpent. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan også holde åpent for denne målgruppen.
 • Svømmehaller, badeland o.l. stenges, men det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, tillates også. Det samme gjelder annen individuell behandling som det kan bestilles time til, og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillates.
 • Det er ikke tillatt å organisere idretts- eller fritidsaktiviteter for voksne.
 • Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:Treningssentre, fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter, museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, men unntak for steder hvor barn og unge har slike aktiviteter.
 • Arrangement tillates, i tråd med nasjonale regler.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan.
 • Skjenkestopp.
 • Plikt til å bruke munnbind.

Nasjonale myndigheter oppfordrer også til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Krav om hjemmekontor gjelder for dem som har mulighet for dette.