24. juli: Oppfordrer ansatte til å følge nasjonale råd om utenlandsreiser

Asker kommune oppfordrer alle ansatte til å følge nasjonale råd og anbefalinger om utenlandsopphold, og at man ikke går på jobb med covid19-symptomer.

- For å bidra til minst mulig koronasmitte i samfunnet, oppfordrer vi alle ansatte til å følge nasjonale råd og anbefalinger om utenlandsreiser, slik at kun nødvendige reiser foretas, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Kommunen har de siste dagene tydeliggjort retningslinjer og anbefalinger overfor alle ansatte gjennom interne informasjonskanaler.

- Vi har presisert anbefalingene overfor ansatte i helse- og omsorgstjenestene for å gjøre det vi kan for å hindre generell smitteutvikling og særlig i tjenestene, sier kommuneoverlegen.

Kommuneoverlegen presiserer at ansatte må gjøre seg kjent med hvilke regler som gjelder om karantene og testing, og holde seg oppdatert på reglene.

Helsepersonell og øvrige ansatte i Asker kommune med pasientnær kontakt og som har vært på utenlandsopphold, plikter å teste seg ved hjemkomst og før de møter på jobb.

Følg smittevernreglene

Hun understreker at det fortsatt er viktig å følge basale smittevernrutiner: holde avstand, hoste riktig og vaske hendene ofte.

- I tillegg er det viktigste smitteverntiltaket fortsatt at man ikke går på jobb med symptomer. Som ansatt er det viktig at du informerer din leder, og kontakter koronatelefonen/fastlegen i din kommune for testing, selv ved den minste mistanke om smitte, sier kommuneoverlegen som ønsker alle en fortsatt god sommer.

Se her for informasjon fra nasjonale myndigheter: https://www.asker.kommune.no/korona/rad-og-tiltak-fra-nasjonale-myndigheter/

Se her for oppdaterte reiseråd fra FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/