24. mars: Status fra kriseledelsen

Referat fra kriseledelsens møte 24. mars 2021.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 1 791 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 248 nye smittetilfeller og 5 967 personer er testet ved koronaklinikken. Seks personer er innlagt på sykehus.

Asker kommune utarbeider ukentlige rapporter med statistikk og vurderinger knyttet til covid-19-situasjonen.

Hovedpunkter fra rapporten for uke 11:

  • I Asker kommune er det ble meldt 341 nye tilfeller av covid-19 i uke 10 og 11, noe som er en kraftig økning med 142 tilfeller sammenlignet med uke 9 og 10 (199).
  • Blant de 198 meldte tilfellene har 84 prosent kjent smittested og 16 prosent har ukjent smittested.
  • I uke 11 har ca. 4 900 personer i Asker testet seg for covid-19, noe som er en økning på ca. 1 100 personer sammenlignet med uken før.
  • Andel av personer som testet seg i uke 11 og som fikk påvist covid-19 var 4,4 prosent, noe som er en økning fra 3,9 prosent uken før.
  • Det er gjennomført 9 018 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, noe som er ca. 2 600 flere enn i uke 9 og 10 (6 401).
  • Det er 9 230 personer i Asker som har fått første vaksinedose, og av disse er 3 589 personer fullvaksinert med to doser.
  • Asker kommune vurderes å være på risikonivå 4.