25. januar: Status fra kriseledelsen

Oppfølging av nasjonal forskrift og status for vaksinasjon.

Status og informasjonsutveksling

Oppfølging av nasjonal forskrift

For å forsøke å stoppe spredningen av det muterte koronaviruset, vedtok regjeringen 24. januar ny nasjonal forskrift og anbefalinger for ytterligere 15 kommuner på Østlandet som ligger i randsonen til de 10 kommunene som er omfattet av smitteutbruddet i Nordre Follo kommune. Forskriften trådte i kraft 25. januar og gjelder til og med 31. januar. Det vises til nærmere informasjon på regjeringens nettsider.

De nye nasjonale tiltakene innebærer i stor grad en videreføring av de strenge tiltakene Asker kommune har hatt gjennom lokal forskrift. Den nasjonale forskriften medfører imidlertid at kjøpesentre skal holde stengt, med enkelte unntak for blant annet matbutikker, apotek og vinmonopol.

Asker kommune følger situasjonen tett, og har løpende dialog med næringslivet og andre aktører for å følge opp den nye nasjonale forskriften.

Status for vaksinasjon, etablering av vaksinasjonsklinikk og lansering av vaksinasjonstelefon

Asker kommune er godt i gang med vaksinasjon av befolkningen i tråd med prioriteringslisten fra nasjonale myndigheter. Per utgangen av uke 3 er totalt 944 innbyggere vaksinert. Dette omfatter primært beboere i sykehjem og omsorgsboliger for eldre, utvalgte helsepersonellgrupper og eldre over 85 år. Vaksinasjon av disse gruppene gjennomføres på de enkelte sykehjem og omsorgsboliger, samt hos fastlegene.

For å sikre en rask og effektiv massevaksinasjon av den øvrige befolkningen, etablerer Asker kommune en vaksinasjonsklinikk i Lensmannslia 4. Klinikken dimensjoneres for å kunne vaksinere inntil 10 500 personer per uke. Det tas sikte på at vaksinasjonsklinikken skal være operativ fra medio februar. Fastlegene vil i samarbeid med kommunen vaksinere egne listepasienter i riskogruppene.

Asker kommune har i dag lansert en egen vaksinasjonstelefon der innbyggere kan henvende seg med spørsmål om vaksinasjon. Det vises til nærmere informasjon på kommunens nettsider.

Beredskapsnivå

 Asker kommune er på gult beredskapsnivå.