25. mai: Nye lettelser i Asker

I Asker gjelder nasjonale koronaregler og lokal forskrift. Formannskapet i Asker kommune vedtok tirsdag kveld en lokal forskrift med nye lettelser i koronatiltakene som del av den gradvise gjenåpningen av Asker. Forskriften trer i kraft umiddelbart.

- Det er gledelig at vi i kveld, basert på grundige vurderinger den siste uken, har vedtatt ytterligere lettelser i koronartiltakene. En positiv og relativt oversiktlig smittesituasjon i Asker tilsier at vi kan fortsette den gradvise gjenåpningen av samfunnet, sier ordfører Lene Conradi.

- Vi er takknemlige for at våre innbyggere over lang tid har vært flinke til å følge smittevernreglene og forholde seg til strenge tiltak. Jeg vil også berømme våre ansatte ved koronaklinikken som jobber med smittesporing.

Jeg vet at det ikke alltid er en enkel jobb, og deres innsats er svært viktig for å sikre rask oppfølging av de som er smittet og de som er nærkontakter, sier Conradi.

Ordføreren minner om at det både er de nasjonale reglene og den lokale forskriften som gjelder i Asker nå.

Hun understreker betydningen av å fortsatt overholde de generelle smittevernreglene - hold avstand og vask hendene!

De nye lettelsene i Asker

Her følger en kort oppsummering av hva ny forskrift i Asker nå betyr:

 • Kjøpesentre, varehus og butikker holder åpent.
 • Treningssentre kan holde åpent inne og ute, men kun for egne innbyggere.
 • Inntil 10 personer kan samles innendørs og 20 personer utendørs ved private sammenkomster.
 • Svømmehaller/ badeland kan holde åpent, men kun for egne innbyggere.
 • Virksomheter som kultur-/konsertsteder, museer, messer, kino, bowling, bingo kan holde åpent, men kun for egne innbyggere.
 • Det er lokale antallsbegrensninger for arrangementer både utendørs og innendørs.
 • Det blir anledning til å organisere skoleavslutninger i juni både for barne- og ungdomstrinnet og for videregående skoler i tråd med regler for arrangementer. 
 • Det er anledning til skjenking av alkohol til klokken 24.00 uten spiseplikt fra 27. mai ved de virksomheter som har bevilling til det - i samsvar med nasjonale regler.
 • Det er tillatt med egenorganisert idretts- fritids- og kulturaktivitet innendørs for voksne over 20 år som utøves individuelt eller i grupper på inntil fire personer, forutsatt at utøverne til enhver tid holder minst to meters avstand til andre.
 • Det er fortsatt plikt til bruk av munnbind.
 • Asker følger nå nasjonal anbefaling om bruk av hjemmekontor.

Les den lokale forskriften av 25. mai i sin helhet.

Se video med opptak fra formannskapsmøtet 25. mai her.

Gradvis gjenåpning

Asker kommune har lagt opp til en gradvis gjenåpning av samfunnet, og at nye gjenåpningstrinn vurderes med 2-3 ukers mellomrom over en 9 ukers periode, forutsatt at smittesituasjonen ikke forverret seg. Dette er i tråd med nasjonale føringer, og i Asker vil forskrift basert på neste gjenåpningstrinn kunne vedtas i uke 23/24.

Den nye forskriften vil bidra til at innbyggere, næringsliv og foreninger kan gjenoppta mange av de normale aktivitetene som har vært nedstengt over lang tid.

En gjenåpning vil kunne innebære risiko for økt smitte, men fortsatt nedstengning anses ikke lenger å være nødvendig eller forholdsmessig. Det er likevel nødvendig med en gradvis gjenåpning med enkelte begrensninger.

Forsvarlighet vurderes i forkant av hvert gjenåpningstrinn, og trinnene tilpasses aktuell smittesituasjon. Vurderingen vil være avhengig av smittetall i kommunen og regionen, og  samt press på helsetjenester. I tillegg bør det tas hensyn til tiltaksbyrden, vaksinasjonsgraden og intern kapasitet til TISK.

Ytterligere lettelser vil bli nærmere vurdert ved neste gjenåpningstrinn i uke 23/24.

Saken oppdateres.