Status fra møtet i kriseledelsen 25. september

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 254 påvist smittede innbyggere. Utviklingen i smittesituasjonen vurderes som stabil, men kommunen følger utviklingen løpende.

Tofte ungdomsskole

Det er ikke registrert nye smittetilfeller knyttet til situasjonen på Tofte ungdomsskole, og karanteneperioden er nå avsluttet.

Furuly barnehage og Korpåsen bofellesskap

Det er så langt heller ikke registrert nye smittetilfeller knyttet til Furuly barnehage og Korpåsen bofellesskap, og karanteneperioden utløper på søndag.

Teststatus

Det er den siste uken testet mellom 180 og 300 personer daglig ved koronaklinikken. Koronaklinikken har kort ventetid, og alle som henvender seg blir testet enten samme dag eller dagen etter. Prøvesvarene foreligger i løpet av 1-3 dager. Antallet henvendelser til koronatelefonen er lavere enn tidligere, da mange innbyggere benytter den digitale selvbetjeningsløsningen for timebestilling.


Det ble ikke fattet beslutninger i møtet.