26. juni: Status fra kriseledelsen

Her vises beslutninger fra kriseledelsens møte fredag 26. juni.

Det ble fattet følgende beslutninger

Kriseledelsen – ansvarsforhold og oppfølging sommeren 2020

  • Asker kommune har i dag grønn beredskap. Kriseledelsen har i dag diskutert og avklart hvordan kriseledelsens arbeid - herunder ansvarsforhold og organisering av arbeidet - skal videreføres i sommer. Dette for å sikre at Asker kommune har god kriseberedskap også i ferien.

Status for smittesituasjonen

  • Utviklingen i smittesituasjonen i Asker vurderes fortsatt som stabil. Kommunen har de siste ukene fått tre nye smittetilfeller, og har per i dag totalt 204 påvist smittede innbyggere. Kommunen har fortsatt god tilgang på nødvendig smittevernutstyr.

  • Kommunen tester gjennomsnittlig 60-80 personer daglig på koronaklinikken. Kapasiteten ved koronaklinikken er god. Asker kommune vil gjennom sommeren ved behov kunne teste tilreisende feriegjester, og vil kunne tilby nødvendig helsehjelp til alle som oppholder seg i kommunen.

  • Asker kommune har gjennomført en rekrutteringskampanje for å rekruttere tilstrekkelig kvalifisert personell til den faste grunnbemanningen ved koronaklinikken. Kommunen har fått totalt 26 søkere.

    Det legges opp til at nytilsatt personell ved koronaklinikken vil være på plass fra tidlig høst. Dagens ansatte, som i stor grad er omdisponert fra annet arbeid, vil da i størst mulig grad tilbakeføres til sitt ordinære arbeid.