26. mai: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen onsdag 26. mai 2021.

Status for smittesituasjonen

sker kommune har så langt under pandemien hatt totalt 2409 påvist smittede innbyggere. De siste sju dagene er det registrert 32 nye smittetilfeller og 2348 personer er testet ved koronaklinikken.

Asker kommune utarbeider ukentlige rapporter med statistikk og vurderinger knyttet til covid-19-situasjonen.

Hovedpunkter i rapporten for uke 20:

  • I Asker kommune ble det meldt 51 nye tilfeller av covid-19 i uke 19 og 20, noe som er 12 færre tilfeller enn i uke 18 og 19 (63).
  • Av påviste tilfeller i uke 19 og 20 har 78 prosent kjent smittested og 22 prosent ukjent smittested.
  • I uke 20 har 1848 personer i Asker testet seg for covid-19, noe som er ca. 300 færre personer enn uken før (2134).
  • Andel personer som har testet seg i uke 19 og som fikk påvist covid-19 var 1,4 prosent, noe som er en økning fra 1,3 prosent uken før.
  • Det er gjennomført 3425 tester ved kommunens koronaklinikk de to siste ukene, noe som er ca. 100 færre enn i uke 18 og 19 (3519).
  • Det er 29 736 personer i Asker som har fått første vaksinedose, og av disse er 14 734 personer fullvaksinert med to doser.
  • Asker kommune vurderes å være på risikonivå 2 med risiko for utvikling til nivå 3 om smitten ikke holdes under kontroll.

Her kan du lese hele ukesrapporten.

Ny lokal forskrift om forsterkede smitteverntiltak i Asker

Formannskapet vedtok 25. mai ny lokal forskrift om forsterkede smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte i Asker. Forskriften trer i kraft umiddelbart.

Forskriften innebærer nye lettelser i koronatiltakene som del av den gradvise gjenåpningen av Asker. Det vises til nærmere informasjon på kommunens nettsider.

Beredskapsnivå

Asker kommune er på risikonivå 2.