26. mars: Status fra kriseledelsen

Referat fra møte i kriseledelsen 26. mars 2021.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 1 854 påvist smittede innbyggere, og de siste sju dagene er det registrert 243 nye smittetilfeller. Testnivået er fortsatt høyt, og de siste sju dagene er 5 590 personer testet ved koronaklinikken. Fem personer er innlagt på sykehus.

Asker kommune følger smittesituasjonen tett, og har god kapasitet til å gjennomføre testing og smitteoppsporing gjennom hele påsken. Kommunen vil følge med på utviklingen og ha faste møter i påsken.

Oppdaterte smitteveiledere for barnehage og skole

Utdanningsdirektoratet har oppdatert smitteveilederne for barnehage og skole, og de nye veilederne trer i kraft fra 12. april.

De oppdaterte veilederne gir tydeligere råd om nærkontakter, slik at det blir lettere å definere hvem som må i karantene. Den viktigste endringen er at gruppestørrelsene / kohortene i skolene skal være mindre ved rødt smittevernnivå. I tillegg kan elever og ansatte ved ungdomsskoler og videregående skoler bruke munnbind i fellesarealer utenfor klasserommet. Det anbefales imidlertid ikke å bruke munnbind i klasserommet.

Asker kommune følger de nasjonale smitteveilederne for barnehager og skoler, og vil vurdere hvilke konsekvenser de oppdaterte veilederne vil få for organiseringen av undervisningen i skolene og SFO-tilbudet.

Kommunen vil i tråd med oppfordringer fra helsemyndighetene utrede muligheten for massetesting av elever ved bruk av hurtigtester, fortrinnsvis på videregående skoler eller på skoler hvor man ikke har oversikt over smittesituasjonen.

Beslutninger

Det ble fattet følgende beslutninger:

Forlengelse av rødt smittevernnivå i skolene og forsterket gult smittevernnivå i barnehagene

Asker kommune har innført rødt smittevernnivå på barneskolene, ungdomsskolene og de videregående skolene frem til og med 11. april, mens barnehagene er på forsterket gult smittevernnivå.

Kommuneoverlegen har i dag besluttet at rødt smittevernnivå på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler, samt forsterket gult smittevernnivå i barnehager, skal forlenges til og med 18. april.

Beredskapsnivå

 Asker kommune er på risikonivå 4.