26. november: Rødt nivå på ungdomsskoler i Asker kommune

Asker kommune innfører rødt smittevernnivå på ungdomsskolene fra og med tirsdag 1. desember til og med mandag 14. desember.  Mandag 30. november vil elevene få undervisning via skjerm hjemme. Tiltaket vil vurderes fortløpende.

Asker kommune har fortsatt en noe økende smittetendens i samfunnet.

Etter en samlet vurdering har kommuneoverlegen gitt råd om at ungdomsskolene går til rødt nivå i Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell fra og med 1. desember. Kommunedirektøren har etter dialog med ordfører og kommunaldirektør sluttet seg til kommuneoverlegens anbefaling.

– Vi har hatt mange smittetilfeller ved flere våre ungdomsskoler i løpet av de siste ukene. Dette bekymrer oss da vi også vet at cirka 60 prosent av de smittede ikke oppdages gjennom ordinær testing og fordi mange barn og unge ikke får symptomer som følge av koronasykdom, sier kommunedirektør, Lars Bjerke.

Asker kommune innfører rødt smittevernnivå for ungdomsskolene fra og med tirsdag 1. desember til og med mandag 14. desember, i tråd med Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell. Tiltaket vil vurderes fortløpende.

Godt forberedt

Siden før sommeren har skolene vært på gult smittevernnivå. Hovedforskjellen med at ungdomsskolene går fra gult til rødt nivå er at undervisningen organiseres i mindre kohorter (grupper), og at kravene til å holde avstand skjerpes. 

– Vi har lenge vært forberedt på at ungdomsskolene vil gå til rødt nivå. Skolene vil sende foreldrene praktiske opplysninger. Skolene vil løse dette ulikt med tanke på antall elever, skolens størrelse og utforming samt bruk av skoleskyss. Rektorene har lagt planer for sine skoler, som de nå iverksetter, sier kommunalsjef for grunnskole, Terje Larsen.