26. november: Smitte i hjemmetjenesten og et bo- og omsorgssenter

Én person som mottar hjemmetjenester og én ansatt i Gullhella bo- og omsorgssenter, har testet positivt for Covid- 19.

Smitte i Hjemmetjenesten

Personen som mottar tjenester fra hjemmetjenesten og som er Covid-19- smittet, er satt i isolasjonskarantene.

Kommuneoverlegen har satt i gang smittesporing. Nærkontakter er satt i karantene og testes.

13 ansatte er satt i karantene. Ingen andre personer som mottar hjemmetjenester er satt i karantene.

Gult beredskapsnivå

Hjemmetjenesten er nå på gult beredskapsnivå, og må i større grad prioritere hvilke tjenester som kan gjennomføres de neste dagene. Tjenester knyttet til liv og helse prioriteres først. Andre oppgaver kan bli noe redusert. Hjemmetjenesten gjør direkte avtale med dem det eventult er aktuelt for. 

Smitte ved Gullhella bo- og omsorgssenter

Én ansatt ved Gullhella bo- og omsorgssenter har testet positivt for Covid-19, og er satt i isolasjonskarantene.

Det er gjennomført kartlegging av ansatte og beboere, og kommuneoverlegen setter ikke andre ansatte og beboere i karantene. I tråd med føre-var-prinsippet testes alle beboere og ansatte på aktuell avdeling.

Følger smittevernregler

Hjemmetjenesten og Gullhella bo- og omsorgssenter følger anbefalinger fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet for å begrense koronautbruddene. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt. Alle ansatte med det minste tegn til luftveissymptomer blir bedt om å holde seg hjemme.