26. oktober: Status fra kriseledelsen

Status og beslutninger fra møte i Asker kommunes kriseledelse 26. oktober.

Status for smittesituasjonen

Asker kommune har per i dag totalt 321 påvist smittede innbyggere. Smitteutviklingen i Asker viser en økende trend, og kommunen har de siste to ukene fått 50 nye smittetilfeller. Totalt 280 personer er for tiden satt i hjemmekarantene.

Asker kommune vurderer å fortsatt ha god kontroll på situasjonen. Kommunen jobber aktivt med smitteoppsporing, og det registreres svært få smittetilfeller med ukjent smittested. Samtidig tilsier utviklingen at kommunen må følge situasjonen løpende og vurdere nye tiltak.

Asker kommunes nåværende lokale smitteverntiltak gjelder frem til og med 28. oktober. Regjeringen har varslet nye nasjonale føringer i dag. Med bakgrunn i disse og den videre utviklingen i smittesituasjonen lokalt, vil Asker kommune de nærmeste dagene vurdere behovet for å fatte beslutning om ytterligere innstramminger.

Det ble fattet følgende beslutninger

Halloween-feiring

Kriseledelsen har i dag besluttet å gi følgende anbefalinger knyttet til Halloween-feiringen:

  • Det bør ikke gjennomføres tradisjonell Halloween-feiring der barn og unge går fra dør til dør.

  • Det bør i stedet tilrettelegges for alternative måter å gjennomføre Halloween-feiringen. Skattejakt, rebusløp og liknende aktiviteter er gode alternativer til den tradisjonelle «knask eller knep»-runden.

  • Arranger gjerne Halloween-fest for klassen, barnehageavdelingen, vennegrupper eller andre faste kohorter. Følg i tilfelle de samme rådene som for bursdager.

Kriseledelsen viser for øvrig til generelle smittevernråd for Halloween på nettsidene til helsenorge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer/ 

Beredskapsnivå

Asker kommune er på grønt beredskapsnivå.

--------------------------------------------------

Halloween-tips på video