26.november: Ansatt med påvist covid19 ved bofelleskap for personer med funksjonsnedsettelser og ved arbeidssenter

Én ansatt ved bofellsskap for peroner med funksjonsnedsettelser og én ansatt ved arbeids- og aktivitetssenter har fått påvist covid-19.

En ansatt ved et bofelleskap for personer med funksjonsnedsettelser har i dag fått påvist Covid-19. Vedkommende er satt i isolasjonskarantene.

Kommuneoverlegen i Asker har igangsatt smittesporing. Nærkontakter er satt i karantene og testes. 3 ansatte er satt i hjemmekarantene.

Beboerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand.

Ledelsen ved bofellesskapet følger anbefalinger fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet for å begrense koronautbruddet. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt. Alle ansatte med det minste tegn til luftveissymptomer blir bedt om å holde seg hjemme.

Ansatt med påvist Covid-19-smitte ved arbeids- og aktivitetssenter for personer med funksjonsnedsettelser

En ansatt ved et arbeids- og aktivitetssenter for personer med funksjonsnedsettelser har fått påvist Covid19. Vedkommende er nå satt i isolasjonskarantene.

Kommuneoverlegen i Asker har igangsatt smittesporing. Nærkontakter er satt i karantene og testes. 7 brukere og 1 ansatt er satt i karantene.

Brukerne følges opp systematisk på utvikling av symptomer eller endringer i helsetilstand.

Vi følger anbefalinger fra kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet for å begrense koronautbruddet. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt. Alle ansatte og brukere med det minste tegn til luftveissymptomer blir bedt om å holde seg hjemme.